เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
  101 : ห้องบัตร   109 : ห้องฉุกเฉิน  
  104 : ผู้ป่วยนอก   111 : ห้องคลอด  
  106 : ห้องยา   112 : ห้องทันตกรรม  
  107 : ห้องแล็ป   114 : ห้องผู้ป่วยใน  
  108 : ห้องเก็บเงิน   117 : งานบริหาร  

 

** วิธีการใช้งาน โทรเข้ามาที่เบอร์ 073238039 ถือสายเพื่อรอฟังเสียงตอบรับ จากนั้น กดหมายเลขภายใน