ผลงาน » น.ส.ศุภลักษณ์ อาบูวะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานมหกรรมวิชาการเขต สาสุข 60

น.ส.ศุภลักษณ์ อาบูวะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานมหกรรมวิชาการเขต สาสุข 60

26 กันยายน 2017
8   0

นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท นวัตกรรมสิ่งประดิษฐิ์  

งานมหกรรมวิชาการเขต สาสุข ปี 2560