ข่าว » สถานการณ์หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซีย ประจำวัน อังคาร ที่ 11/09/2561

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซีย ประจำวัน อังคาร ที่ 11/09/2561

11 กันยายน 2018
6   0

 

ข้อมูลโดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา