แกลลอรี่ » ออกหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมงานดะวะห์ระดับโลก ณ.บ้านตาเซะ

ออกหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมงานดะวะห์ระดับโลก ณ.บ้านตาเซะ

19 ตุลาคม 2018
5   0