ธารน้ำใจสู้ภัย COVID-19 » โรงพยาบาลกรงปินัง ขอขอบคุณ คุณสุธาสินี วัฒนจินดา บริจาค ชุด PPE+ LEGS COVER จำนวน 20 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อสู้ภัย COVID – 19

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง โรงพยาบาลกรงปินัง ขอขอบคุณ คุณสุธาสินี วัฒนจินดา บริจาค ชุด PPE+ LEGS COVER จำนวน 20 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อสู้ภัย COVID – 19

11 สิงหาคม 2021
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
433   0