ธารน้ำใจสู้ภัย COVID-19 » โรงพยาบาลกรงปินัง ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป พืชทองหลาง ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยการพัฒนาและยกระดับตำรับอาหาร เพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ บริจาค ตู้เอกสาร จำนวน 1 ตู้ ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อสู้ภัย COVID – 19

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง โรงพยาบาลกรงปินัง ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป พืชทองหลาง ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยการพัฒนาและยกระดับตำรับอาหาร เพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ บริจาค ตู้เอกสาร จำนวน 1 ตู้ ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อสู้ภัย COVID – 19

11 สิงหาคม 2021
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
710   0