ธารน้ำใจสู้ภัย COVID-19 » โรงพยาบาลกรงปินัง ขอขอบคุณ คุณศิริพร วัฒนาเรืองสกุล บริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 28 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาป้องกัน และควบคุมโรคเพื่อสู้ภัย COVID-19

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง โรงพยาบาลกรงปินัง ขอขอบคุณ คุณศิริพร วัฒนาเรืองสกุล บริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 28 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาป้องกัน และควบคุมโรคเพื่อสู้ภัย COVID-19

11 สิงหาคม 2021
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
923   0