สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเภสัชกร

2 มีนาคม 2022
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
997   0

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง