ประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติการราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข)

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติการราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข)

17 มีนาคม 2023
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
81   0