แกลลอรี่ » ตู้เติมรัก….ปันสุข

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ตู้เติมรัก….ปันสุข

14 กุมภาพันธ์ 2024
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
320   0

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน  เนื่องในวันแห่งความรักและวันต่อ ๆ  ไป ให้ผู้ที่ต้องการสามารถหยิบได้ฟรี และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประะสงค์จะแบ่งปันช่วยกันเติมความสุข ทั้งผู้ให้ อิ่มทั้งรับ