ผลงาน » รพ.กรงปินังได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

รพ.กรงปินังได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

26 กันยายน 2016
396   0

person43

โรงพยาบาลกรงปินังได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” การบริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม ที่มีคุณภาพ ปี 2559 ประเภท โรงพยาบาล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี