ผลงาน » ได้รับรางวัลชนะเลิศ CQI Best Practices ระดับจังหวัดยะลา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ CQI Best Practices ระดับจังหวัดยะลา

26 กันยายน 2016
579   0

person

โรงพยาบาลกรงปินังได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” CQI Best Practices ระดับจังหวัดยะลา  นำเสนอโดย นางสาวอาซียะ วายีกอ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานประจำแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลกรงปินัง ในมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ณ. โรงแรมปาร์ควิว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี