สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก นวก.คอม

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก นวก.คอม

3 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
332   0

com-exam-copy

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

………………………………………………………………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑  อัตรา  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  ๑  อัตรา             ในวันที่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ ๑

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙         เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกรงปินัง หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม      วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙

koooo

ดาวน์โหลดคำสั่ง

docx

ดาวน์โหลดรายชื่อ

excel

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี