สมัครงาน » ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์

5 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1335   0

job-banner-lab-test-copy

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง? รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

??????????????????????????????????????????????????

 

ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา? จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน? ๒๕๕๙ ?โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙? ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

?????????????????? ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

?????????????????? ??? ๑.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

สำหรับการสอบโรงพยาบาลกรงปินัง จะแจ้งกำหนดวันสอบ ให้ทราบในภายหลัง ?ณ ?ป้ายประชาสัมพันธ์? โรงพยาบาลกรงปินัง
? ? ? ? ?และทางเว็บไซด์โรงพยาบาลกรงปินัง www.kpnhospital.com

?????????????????? ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน? เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ? ณ? วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

lab1

lab2

ดาวน์โหลดคำสั่ง

docx

ดาวน์โหลดรายชื่อ

excel