สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแพทย์แผนไทย

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแพทย์แผนไทย

20 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
658   0

job-banner-thaimed-contact

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

…………………………………………………………

ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย     จำนวน  ๑  อัตรา

 

สำหรับการสอบคัดเลือก โรงพยาบาลกรงปินัง จะแจ้งกำหนดวันสอบ ให้ทราบในภายหลัง  เนื่องจากคณะกรรมการได้ติดภารกิจไปประชุมต่างจังหวัด ดังนั้นให้ติดตามกำหนดการสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลกรงปินัง และทางเว็บไซด์โรงพยาบาลกรงปินัง www.kpnhospital.com

                   ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดคำสั่งประกาศ

pdf-2

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี