สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค)

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค)

28 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
842   0

job-banner-cardroom-success

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค) ลำดับที่ ๑ – ๒

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง  จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙

card-success

ดาวน์โหลดประกาศคำสั่ง

pdf-2

ดาวน์โหลดรายชื่อ

excel

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี