สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค)

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค)

28 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1545   0

job-banner-cardroom-success

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง?

เรื่อง? รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)?

??????????????????????

?????????????????? ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ?ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ?๒๕๕๙ ?ไปแล้วนั้น

บัดนี้? คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ ๒๗ ?ตุลาคม ?๒๕๕๙?จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว?? (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค) ลำดับที่ ๑ – ๒

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ? เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง ?จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศ ?ณ? วันที่ ?๒๘ ?ตุลาคม ?๒๕๕๙

card-success

ดาวน์โหลดประกาศคำสั่ง

pdf-2

ดาวน์โหลดรายชื่อ

excel