สมัครงาน » ประกาศรายชื่อพนักงานพิมพ์

ประกาศรายชื่อพนักงานพิมพ์

9 ธันวาคม 2016
315   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์

………………………………………………………………………………………………………

รายชื่อ

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี