สมัครงาน » ประกาศกำหนดวันเวลาสอบผู้ช่วยเหลือคนไข้

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศกำหนดวันเวลาสอบผู้ช่วยเหลือคนไข้

21 ธันวาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1272   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง?

เรื่อง ?กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบข้อเขียนสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเหลือคนไข้)?

??????????????????????

ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ?ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗?ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖?ธันวาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ?(ผู้ช่วยเหลือคนไข้)

บัดนี้? คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในวันที่ ?๒๓?ธันวาคม ๒๕๕๙