สมัครงาน » ประกาศกำหนดวันเวลาสอบผู้ช่วยเหลือคนไข้

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศกำหนดวันเวลาสอบผู้ช่วยเหลือคนไข้

21 ธันวาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
568   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบข้อเขียนสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) 

…………………………………………………………

ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ผู้ช่วยเหลือคนไข้)

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี