สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ช่วยเหลือคนไข้

26 ธันวาคม 2016
317   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) 

…………………………………………………………

ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยเหลือคนไข้) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 อัตรา ในวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

ให้มารายงานตัว พร้อมปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2560  เวลา 08.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 2  (อาคารแพทย์แผนไทย)

 

คำสั่ง

รายชื่อ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี