สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการสาธารณสุข

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการสาธารณสุข

24 กรกฎาคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
1290   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)โรงพยาบาลกรงปินัง
??????????????????????

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน2ตำแหน่ง 2 อัตราตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่16กรกฎาคม ๒๕๖1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17?23กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้
๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
โดยกำหนดวันสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30? 16.30 น. ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง
๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก
(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที
(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง :?นักวิชาการสาธารณสุข

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง
[googlepdf url=”https://kpnhospital.com/wp-content/uploads/2018/07/ประกาศผู้มีสิทธิสอบ-นวก-จพ.พัสดุ.pdf” width=”600″ height=”450″]