สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข

26 กรกฎาคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
509   0


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web/wp_kpn/wp-content/plugins/simple-pdf-viewer/simple-pdf-viewer.php on line 63

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web/wp_kpn/wp-content/plugins/simple-pdf-viewer/simple-pdf-viewer.php on line 64

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web/wp_kpn/wp-content/plugins/simple-pdf-viewer/simple-pdf-viewer.php on line 65

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web/wp_kpn/wp-content/plugins/simple-pdf-viewer/simple-pdf-viewer.php on line 67

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/web/wp_kpn/wp-content/plugins/simple-pdf-viewer/simple-pdf-viewer.php on line 69

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
??????????????????????

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตราโดยสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ลำดับที่ ๑(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมชั้น๒(อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง หากไม่สามารถมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินังจะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี