สมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

12 ตุลาคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
1329   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง
……………………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน 3 อัตราฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 16,000.- บาท

วัน? เวลา? และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 12? 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ ? ๑๖.๐๐ น.

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
[googlepdf url=”https://www.kpnhospital.com/wp-content/uploads/2018/10/คำสั่งประกาศรับสมัครพยาบาล-3-อัตรา.pdf” width=”600″ height=”450″]