สมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

12 ตุลาคม 2018
170   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง
……………………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน 3 อัตราฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 16,000.- บาท

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 12– 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

 

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี