ดาวน์โหลด » EB2 มาตรการกลไกเพือส่งเสริมความโปรงใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 มาตรการกลไกเพือส่งเสริมความโปรงใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

24 ธันวาคม 2018
401   0

 

EB2 มาตรการและกรอบแนวทางของการดำเนินงาน

EB2 ข้อ3.1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปี 62

EB2 ข้อ3.2 ผลการดำเนินงาน

EB2 ข้อ 3.3 คู่มือ

EB2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 62

 

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี