คำสั่งและนโยบาย » นโยบายการบริหารโรงพยาบาลกรงปินัง

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง นโยบายการบริหารโรงพยาบาลกรงปินัง

18 มกราคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
472   0

นโยบายการบริหารโรงพยาบาลกรงปินัง

  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานในทุกๆด้าน ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจต่อการให้บริการ

และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะต่องาน เชี่ยวชาญในหน้าที่ เน้นทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีนำใจให้กัน และทำงานอย่างมีความสุข

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี