สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานพิมพ์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานพิมพ์

25 มีนาคม 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1945   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)โรงพยาบาลกรงปินัง
??????????????????????

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินังได้ขยายการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 -22 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง :?พนักงานพิมพ์

โดยกำหนดวันสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 ? 16.30 น. ณ. อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง