คลังสื่อวิดีโอ » แนะนำใบแจ้งหนี้สมาชิก กบข. ประจำปี 2562

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง แนะนำใบแจ้งหนี้สมาชิก กบข. ประจำปี 2562

16 มกราคม 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
2387   0

สมาชิก กบข. ทุกคนจะได้รับใบแจ้งยอดเงินประจำปีเพื่อรายงานสถานะยอดเงินในบัญชี กบข. ณ สิ้นปี โดย “ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2562” ได้ปรับรูปแบบใหม่ให้สมาชิกสามารถดูรายละเอียดยอดเงินของตนเองได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ทั้งเงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้า เงินที่รัฐนำส่งให้ และผลตอบแทนหรือกำไรจากที่ กบข. นำเงินทั้ง 2 ส่วนแรกไปลงทุนให้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนทางการเงินเพื่อให้มีเงินเพียงพอใช้ในวัยเกษียณได้อีกด้วย

วิธีดาวน์โหลดใบหักหย่อนภาษีของสมาชิก กบข. แบบออนไลน์