ข่าวสาร » กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนพร้อมด้วยพนักงานบริการ(พนักงานสวน​ นักการภารโรง)​ได้พ่นหมอกควัน​แบบละอองฝอย​ (ULV)​

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนพร้อมด้วยพนักงานบริการ(พนักงานสวน​ นักการภารโรง)​ได้พ่นหมอกควัน​แบบละอองฝอย​ (ULV)​

24 กรกฎาคม 2020
91   0

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี