One Page » วันที่ 21/07/2563 กลุ่มงานเวชฯ ร่วมกับงานกายภาพบำบัด ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง วันที่ 21/07/2563 กลุ่มงานเวชฯ ร่วมกับงานกายภาพบำบัด ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง

21 กรกฎาคม 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1256   0

วันที่ 21/07/2563 กลุ่มงานเวชฯ ร่วมกับงานกายภาพบำบัด ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง