โรงพยาบาลกรงปินัง

ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

เบอร์ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ห้องฉุกเฉิน : 073-238038 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เบอร์โทรศัพท์ : 073-238039 ต่อเลขภายใน คลิกที่นี่  (เฉพาะเวลาทำการ)

เบอร์โทรสาร : 073-238039

อีเมล์ : contact@kpnhospital.com

Facebook : kpnhospital

Messenger : @kpnhospital

 

--- รออัปเดตข้อมูล ---

แผนที่โรงพยาบาลกรงปินังในแผนที่