สมัครงาน » ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

9 เมษายน 2017
272   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง
……………………………………………….

      ด้วย โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตราฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ ๖,๕๕๒.- บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง (อาคารแพทย์แผนไทย) ในระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ดาวน์โหลด

รายละเอียด