ดาวน์โหลด » แบบบันทึกรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุถูกเข็ม สาหรับบุคลากร

แบบบันทึกรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุถูกเข็ม สาหรับบุคลากร

21 เมษายน 2017
460   0

แบบบันทึก/รายงานสาหรับบุคลากร
กรณีเกิดอุบัติเหตุถูกเข็ม ของมีคมทิ่มตา/บาด หรือสัมผัสเลือด/ของเหลวของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม