ประชาสัมพันธ์ » งานประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ณ.มอ.ปัตตานี

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ณ.มอ.ปัตตานี

16 พฤษภาคม 2017
162   0

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 หอประชุมอีมามนาวาวีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี
ในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560