สื่อต่างๆ » แนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Mers CoV

แนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Mers CoV

11 มิถุนายน 2017
186   0

 

แนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome) และการป้องกันการติด  เชื้อในโรงพยาบาล (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม 2558)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ Presentation