สมัครงาน » ประกาศยกเลิกการรับสมัครตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศยกเลิกการรับสมัครตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

8 กรกฎาคม 2017
124   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
……………………………………………….

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ได้มีประกาศ โรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น

      ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 ตำแหน่ง ออกไปก่อน หากมีการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) มาใหม่ โรงพยาบาลกรงปินังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60

ประกาศเดิม

คำสั่งประกาศยกเลิกการรับสมัครตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย