สมัครงาน » ประกาศรับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

20 ตุลาคม 2017
279   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)  โรงพยาบาลกรงปินัง

…………………………………………………………………..

 

ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)     จำนวน  8  ตำแหน่ง 10 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน เดือนละ  ๖,๗๘๓.-  บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐