สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานพิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานพิมพ์

8 พฤศจิกายน 2017
265   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

…………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)     จำนวน  8  ตำแหน่ง 10 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  30  ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน  2560  ไปแล้วนั้น   บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

โดยกำหนดวันสอบข้อเขียนและ สอบปฏิบัติ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ. อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง ตามตำแหน่งดังนี้

 ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์      สอบในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560

คำสั่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี