ประชาสัมพันธ์ » รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)

รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)

29 พฤศจิกายน 2017
299   0

โรงพยาบาลกรงปินัง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก(เพศชาย) อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) สถานที่จัดอบรม อาคารแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อจบหลักสูตรโรงพยาบาลกรงปินังจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามผลงาน  รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารแพทย์แผนไทย ห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง  คัดเลือกวันที่ 6 ธันวาคม 2560  เริ่มเรียน วันที่ 7 ธันวาคม 2560

 

โครงการอบรมระยะสั้น 1

โครงการอบรมระยะสั้น 2