ข่าวสาร » ผู้ประกันตน มีเฮ! สิทธิรับเงินเยียวยา เท่า”บัตรทอง”

ผู้ประกันตน มีเฮ! สิทธิรับเงินเยียวยา เท่า”บัตรทอง”

22 มกราคม 2018
247   0

ผู้ประกันตน…เฮ!บอร์ดสปส.เห็นชอบ ประกาศเงินช่วยเหลือเหตุได้รับความเสียหายจากการรักษา อิงตามเรตบัตรทอง พร้อมมีผลย้อนหลังถึงต.ค.2558

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.)เห็นชอบประกาศกรรมการการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ซึ่ง นพ.ชาตรี บานชื่น ประธานกรรมการการแพทย์ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้บังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.2558 ดังนั้นผู้ป่วยประกันสังคมที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ในช่วงเวลาดังกล่าว และยังไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นใดๆจะสามารถใช้สิทธิตามประกาศนี้ได้เรียกว่ามีผลย้อนหลังให้นั่นเอง

นพ.สุรเดช กล่าวต่อว่า โดยหลักเกณฑ์จะใช้ยึดตาม มาตรา 41 ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่น โดยอัตราการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ 240,000-400,000 บาท สูญเสียอวัยวะจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 100,000-240,000 บาท และบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน 100,000 บาท

 

source : dailynews.co.th