สมัครงาน » ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

24 มกราคม 2018
270   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

……………………………………………….

ด้วย  โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)     จำนวน  1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน  1  อัตรา

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง