สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเภสัชกร

17 เมษายน 2018
273   0

โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : เภสัชกร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

 

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง