ข่าวสาร » กรมบัญชีกลาง เริ่มใช้บัตรประชาชนเบิกสิทธิ์จ่ายตรง เริ่ม 4 พ.ค.61

กรมบัญชีกลาง เริ่มใช้บัตรประชาชนเบิกสิทธิ์จ่ายตรง เริ่ม 4 พ.ค.61

26 เมษายน 2018
258   0

ตั้งแต่ วันที่ 4 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป ทางกรมบัญชีกลาง เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก