สื่อ One Page » แพทย์หญิงนิรอฮานี กลุ่มงานเวชและทีม SRRT ระดับอำเภอลงพื้นที่ Swab เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา

แพทย์หญิงนิรอฮานี กลุ่มงานเวชและทีม SRRT ระดับอำเภอลงพื้นที่ Swab เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา

18 พฤษภาคม 2020
7   0