สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

22 ธันวาคม 2021
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
317   0

ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2564 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

                   2.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

โดยกำหนดวันสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 5  มกราคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง

3.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(1) ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(2) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(3) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก 30 นาที

(4) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดคำสั่งโรงพยาบาล