สมัครงาน » ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

21 กุมภาพันธ์ 2022
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
494   0

โรงพยาบาลกรงปินังจะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

ตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : 21,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 ถึง 16.30 น.

 

เอกสารแนบ