ผลงานวิชาการและความภาคภูมิใจ » บทความวิจัย ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี จ.ยะลา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง บทความวิจัย ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี จ.ยะลา

5 กุมภาพันธ์ 2022
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5.00 out of 5)
720   0

บทความวิจัย : ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี จังหวัดยะลา (ธันวาคม 2564)
โดย : อีระฟาน หะยีอีแต*
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา