แกลลอรี่ » โครงการอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BASIC CPR) ในเครือข่ายอำเภอกรงปินัง

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง โครงการอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BASIC CPR) ในเครือข่ายอำเภอกรงปินัง

15 กุมภาพันธ์ 2023
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
81   0

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีนายแพทย์อีระฟาน หะยีอีแต เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในโครงการ  พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรงปินัง เจ้าหน้ากูชีพภัย เจ้าหน้าที่อส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเครือข่ายอำเภอกรงปินัง โดยวิทยากร คือ ดร.ภัคณัฐ วีรขจร หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ช่วยคณบดี ๕ณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพรบรมราชชนก ยะลา