งาน ITA » ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

26 มิถุนายน 2023
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
232   0