สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์

14 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
342   0

job-banner-lab-ok

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

………………………………………………………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑  อัตรา      โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  ๑  อัตรา ในวันที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ลำดับที่ ๑

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง              หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง  จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

 

 

labbb

ดาวน์โหลดประกาศ

pdf-2

ดาวน์โหลดรายชื่อ

excel

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี