สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักทรัพยากรบุคคล

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักทรัพยากรบุคคล

19 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1084   0

job-person-contact

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง? รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

???????????????????????????????

?????????????????? ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา? จำนวน ๑ อัตรา ???ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ ?๗ ?ตุลาคม? ๒๕๕๙ ?โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ?๑๐ ?ตุลาคม ?๒๕๕๙ ???ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

สำหรับการสอบโรงพยาบาลกรงปินัง จะแจ้งกำหนดวันสอบ ให้ทราบในภายหลัง ?ณ ?ป้ายประชาสัมพันธ์? โรงพยาบาลกรงปินัง และทางเว็บไซด์โรงพยาบาลกรงปินัง www.kpnhospital.com

๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน? เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ? ณ? วันที่? ๑๙? ตุลาคม ?พ.ศ. ?๒๕๕๙

person-contact

ดาวน์โหลดคำสั่ง

pdf-2

ดาวน์โหลดรายชื่อ

excel