สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักทรัพยากรบุคคล

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักทรัพยากรบุคคล

19 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
559   0

job-person-contact

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง

…………………………………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  จำนวน ๑ อัตรา    ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙    ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

สำหรับการสอบโรงพยาบาลกรงปินัง จะแจ้งกำหนดวันสอบ ให้ทราบในภายหลัง  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลกรงปินัง และทางเว็บไซด์โรงพยาบาลกรงปินัง www.kpnhospital.com

๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

person-contact

ดาวน์โหลดคำสั่ง

pdf-2

ดาวน์โหลดรายชื่อ

excel

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี