สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเก็บเอกสาร(บัตร)

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเก็บเอกสาร(บัตร)

20 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1401   0

job-banner-cardroom-contact

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง? รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

??????????????????????

ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ? ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

?????????????????? ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค) ? ? จำนวน ?๒ ?อัตรา

 

สำหรับการสอบคัดเลือก โรงพยาบาลกรงปินัง จะแจ้งกำหนดวันสอบ ให้ทราบในภายหลัง? เนื่องจากคณะกรรมการได้ติดภารกิจไปประชุมต่างจังหวัด ดังนั้นให้ติดตามกำหนดการสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์? โรงพยาบาลกรงปินัง และทางเว็บไซด์โรงพยาบาลกรงปินัง www.kpnhospital.com

?????????????????? ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน? เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเก็บเอกสาร(บัตรรายงานโรค)

ดาวน์โหลดคำสั่งประกาศ

pdf-2

ประกาศ? ณ? วันที่? ๒๐? ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙